Återkallelseinstruktion

Konsumenterna har trettio dagars ångerrätt.

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet inom trettio dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen är trettio dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportör, har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (mimodo AG, Am Falter 9, 8966 Oberwil-Lieli, Schweiz, info@tuki.ch, telefon: +41 79 122 92 62) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev per post eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade blanketten för återkallelse för detta ändamål, som dock inte är obligatorisk.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före ångerfristens utgång.

Konsekvenser av återkallelse

Om du ångrar detta avtal måste vi betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelandet om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss eller till SG Spedition GmbH (Hauptstraße 99, 78244 Gottmadingen, Tyskland) utan dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Exempel på avbeställningsblankett

(Om du vill häva avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka den här blanketten).

? Till mimodo AG, Am Falter 9, 8966 Oberwil-Lieli, Schweiz, info@tuki.ch

? Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande
Varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

? Beställd den (*)/mottagen den (*)

? Konsumentens eller konsumenternas namn

? Konsumentens/konsumenternas adress

? Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast om det rör sig om pappersmeddelanden).

? Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Avbokningspolicy som skapats med hjälp av Förtroendevalda butiker Redigerare för juridisk text

Välj valuta
sv_SESV
Cookies-logotyp med Real Cookie Banner