Allmänna villkor (GTC)

1. tillämpningsområde

Följande villkor gäller för alla beställningar som görs via vår webbutik. Vår webbutik riktar sig uteslutande till konsumenter.

En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella verksamhet eller sin verksamhet som egenföretagare.

2. avtalsparter, ingående av avtal, rättelsealternativ.

Köpekontraktet har ingåtts med mimdo AG.

Genom att placera produkterna i webbutiken ger vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal om dessa produkter. Du kan till att börja med lägga våra produkter i varukorgen utan att det innebär någon skyldighet och när som helst korrigera dina uppgifter innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras för detta ändamål i beställningsprocessen. Avtalet ingås när du accepterar erbjudandet om de varor som finns i varukorgen genom att klicka på beställningsknappen. Omedelbart efter att du har skickat beställningen får du en bekräftelse via e-post.

3. avtalsspråk, lagring av avtalstext

Det eller de språk som är tillgängliga för att ingå avtalet: Nederländska, engelska, franska, tyska, spanska, italienska

Vi lagrar inte avtalstexten.

4. Leveransvillkor.

Vi levererar utan fraktkostnader.

Vi levererar endast via postorder. Tyvärr är det inte möjligt att hämta varorna själv.

Vi levererar inte till packstationer.

5. betalning

Följande betalningsmetoder är allmänt tillgängliga i vår butik:

Förskottsbetalning
Om du väljer förskottsbetalning ger vi dig våra bankuppgifter i ett separat e-postmeddelande och levererar varorna efter att vi mottagit betalningen.

Kreditkort
Du anger dina kreditkortsuppgifter i beställningsprocessen. Ditt kort debiteras omedelbart efter att du har gjort din beställning.

PayPal
För att betala fakturabeloppet via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal") måste du vara registrerad hos PayPal, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen. Betalningstransaktionen utförs av PayPal omedelbart efter att beställningen har gjorts. Du får ytterligare instruktioner under beställningsprocessen.

PayPal kan erbjuda registrerade PayPal-kunder som valts ut enligt sina egna kriterier ytterligare betalningsmetoder på kundkontot. Vi har dock inget inflytande över erbjudandet av dessa betalningsmetoder, och de individuellt erbjudna betalningsmetoderna påverkar ditt rättsliga förhållande till PayPal. Du hittar mer information om detta på ditt PayPal-konto.

6. bevarande av titel???????

Varorna förblir vår egendom tills full betalning har skett.

7. transportskador???????

Om varorna levereras med uppenbara transportskador ska du klaga på sådana fel så snart som möjligt till leveransföretaget och kontakta oss omedelbart. Om du inte gör ett klagomål eller kontaktar oss har det inga konsekvenser för dina rättsliga anspråk och deras tillämpning, i synnerhet inte för dina garantirättigheter. De hjälper oss dock att göra egna krav gällande mot transportören eller transportförsäkringen.

8. garanti och garantier???????

8.1 Ansvar för fel

Det lagstadgade ansvaret för fel ska gälla.

8.2 Garantier och kundservice

Information om eventuella tilläggsgarantier och deras exakta villkor finns tillsammans med produkten och på särskilda informationssidor i webbutiken.

Kundtjänst: Du kan nå vår kundtjänst för frågor, klagomål och invändningar vardagar från till via e-post på info@tuki.ch.

9. Liability???????

För anspråk som grundar sig på skador som orsakats av oss, våra lagliga företrädare eller ställföreträdare ska vi alltid vara ansvariga utan begränsning.

  • i händelse av skada på liv, lem eller hälsa,
  • vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter,
  • när det gäller garantiåtaganden, i den utsträckning som överenskommits, eller
  • i den mån tillämpningsområdet för produktansvarslagen öppnas.

Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och på vars iakttagande avtalspartnern regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser), på grund av lätt vårdslöshet från vår sida, våra lagliga företrädare eller ställföreträdare, är ansvaret begränsat till den skada som kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående och vars uppkomst typiskt sett kan förväntas.
I annat fall är skadeståndsanspråk uteslutna.

10. uppförandekod???????

Vi har anslutit oss till följande uppförandekoder:

11. tvistlösning???????

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR) som du kan använda för att här hitta. Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

Välj valuta
sv_SESV
Cookies-logotyp med Real Cookie Banner