Terugroepinstructie

Consumenten hebben een herroepingsrecht van dertig dagen.

Herroepingsrecht

U hebt het recht dit contract binnen dertig dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (mimodo AG, Am Falter 9, 8966 Oberwil-Lieli, Zwitserland, info@tuki.ch, telefoon: +41 79 122 92 62) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de opzegging van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons of aan SG Spedition GmbH (Hauptstraße 99, 78244 Gottmadingen, Duitsland) terug te zenden of te overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

? Naar mimodo AG, Am Falter 9, 8966 Oberwil-Lieli, Zwitserland, info@tuki.ch

? Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van het volgende
Goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

? Besteld op (*)/ontvangen op (*)

? Naam van de consument(en)

? Adres van de consument(en)

? Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

? Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Annuleringsbeleid gemaakt met de Vertrouwde winkels Wettelijke tekstverwerker

Kies valuta
nl_NL_formalNL
Cookietesten met echte cookiebanners