Generelle vilkår og betingelser (GTC)

1. anvendelsesområde

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle bestillinger, der foretages via vores online shop. Vores online shop henvender sig udelukkende til forbrugere.

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion til formål, som overvejende hverken er erhvervsmæssigt eller selvstændigt erhvervsdrivende. En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

2. kontraherende parter, indgåelse af kontrakten, korrektionsmuligheder

Købsaftalen er indgået med mimdo AG.

Ved at placere produkterne i webshoppen giver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt om disse varer. Du kan i første omgang lægge vores produkter i indkøbskurven uden forpligtelser og til enhver tid rette dine indtastninger, inden du sender din bindende ordre, ved hjælp af de rettelseshjælpemidler, der er stillet til rådighed og forklaret til dette formål i ordreprocessen. Kontrakten indgås, når du accepterer tilbuddet om de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på bestillingsknappen. Umiddelbart efter at du har sendt din bestilling, modtager du en ny bekræftelse pr. e-mail.

3. kontraktsprog, lagring af kontrakttekst

De(t) sprog, der er til rådighed ved indgåelsen af kontrakten: Hollandsk, engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk

Vi gemmer ikke kontraktteksten.

4. leveringsbetingelser

Vi leverer uden forsendelsesomkostninger.

Vi leverer kun via postordre. Det er desværre ikke muligt at afhente varerne selv.

Vi leverer ikke til pakkerier.

5. betaling

Følgende betalingsmetoder er generelt tilgængelige i vores butik:

Forudbetaling
Hvis du vælger betaling på forhånd, giver vi dig vores bankoplysninger i en separat e-mail og leverer varerne efter modtagelse af betalingen.

Kreditkort
Du indtaster dine kreditkortoplysninger i bestillingsprocessen. Dit kort vil blive trukket umiddelbart efter, at du har afgivet din bestilling.

PayPal
For at betale fakturabeløbet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (?PayPal?) skal du være registreret hos PayPal, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen. Betalingen gennemføres af PayPal umiddelbart efter, at ordren er afgivet. Du vil modtage yderligere instruktioner i forbindelse med bestillingsprocessen.

PayPal kan tilbyde registrerede PayPal-kunder, der er udvalgt efter deres egne kriterier, yderligere betalingsmuligheder på kundekontoen. Vi har dog ingen indflydelse på udbuddet af disse betalingsformer; yderligere individuelt tilbudte betalingsformer påvirker dit juridiske forhold til PayPal. Du kan finde flere oplysninger om dette på din PayPal-konto.

6. tilbageholdelse af titel???????

Varerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling er foretaget.

7. transportskader???????

Hvis varerne leveres med tydelige transportskader, skal du klage over sådanne fejl til fragtmanden så hurtigt som muligt og straks kontakte os. Hvis du undlader at indgive en klage eller kontakte os, har det ingen konsekvenser for dine juridiske krav og deres håndhævelse, især dine garantirettigheder. De hjælper os imidlertid med at kunne gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringen.

8. garanti og garantier???????

8.1 Ansvar for fejl og mangler

Det lovbestemte ansvar for mangler finder anvendelse.

8.2 Garantier og kundeservice

Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og deres nøjagtige betingelser kan findes sammen med produktet og på særlige informationssider i webshoppen.

Kundeservice: Du kan kontakte vores kundeservice for spørgsmål, klager og indsigelser på hverdage fra til via e-mail på info@tuki.ch.

9. Liability???????

For krav, der er baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, er vi altid ubegrænset ansvarlige

  • i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred,
  • i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsomt misligholdelse af pligten,
  • i tilfælde af garantitilsagn, i det omfang det er aftalt, eller
  • for så vidt angår åbningen af anvendelsesområdet for produktansvarsloven.

I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og på hvis overholdelse aftalepartneren regelmæssigt kan stole (kardinalforpligtelser), som skyldes let uagtsomhed fra vores side, vores lovlige repræsentanter eller stedfortrædere, er erstatningsansvaret begrænset til den skade, der kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis indtræden typisk må forventes.
I modsat fald er erstatningskrav udelukket.

10. adfærdskodeks???????

Vi har underskrevet følgende adfærdskodekser:

11. tvistbilæggelse???????

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (ODR), som du kan bruge til at her finde. Vi er ikke forpligtet til eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Vælg valuta
da_DKDA
Cookiesamtykke med ægte cookiebanner